Hasseris Gymnastikforening er medlem af DGI og har gennem dette medlemsskab et udbytterigt samarbejde på udviklingen af fagligheden i foreningen.
Desuden medvirker vi i arbejdet for at sætte fokus på gymnastikken generelt i Nordjylland.

Om os

Hasseris Gymnastikforening blev grundlagt d. 26. august 1958.

Oprindeligt var der kun kvinder i foreningen, men med årene blev der oprettet hold for både mænd og børn.

I dag (2018) har foreningen ca. 460 medlemmer fordelt på 18 forskellige hold. Børnegymnastikken tæller alene ca. 350 børn. Holdene træner alle hverdage fordelt på skoler og haller i Skalborg og Hasseris.

Alle kontingent-indtægter går til bl.a. instruktør-godtgørelser, kurser og uddannelse af instruktører samt redskaber og leje af kommunens gymnastiksale og haller til de mange hold. Derudover er der omkostninger til medlems- og regnskabsadministration samt hjemmeside og foreningsmedlemsskab i DGI og SIFA.

Vedtægter for Hasseris Gymnastikforening (99.6 Kb)

Bestyrelsen

 
Formand:
Helle Dyngby Andreasen
helle.dyngby@gmail.com
Kasserer og bestyrelsesmedlem:
Mette Folden
mettefolden67@gmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Christina Johnsen Jensen
christinajojensen@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Britta Poulsen
poulsen.britta@gmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Helene Gadeberg Wallentin
helenagwallentin@hotmail.com
Suppleant:
Pia Hovaldt
pshovaldt@yahoo.dk
Suppleant:
Stine Busk Christoffersen
stinebusk@hotmail.com

Generalforsamling 2018

Torsdag d. 8. februar afviklede vi i tråd med foreningens vedtægter den årlige generalforsamling.
Klik på de nedenstående filer, for at læse referat, beretning samt regnskab.

Ovenfor fremgår navne og kontaktinformationer på den nye bestyrelse for sæson 2018/2019.

 
Generalforsamling 2018 - godkendt referat (0.6 Mb)
Formandens beretning - generalforsamling 2018 (0.2 Mb)
Regnskab 2017 (0.2 Mb)

CVR: 25975111
Bank: Spar Nord 9037-2095700260

Hasseris Gymnastikforening | Aalborg | hasserisgymnastikforening@gmail.com | CVR: 25975111 | Bank: Spar Nord 9037-2095700260